Route

                    Etappe                                         Antall dager beregnet 

 

Treriksrøysa –          Karasjok                                20

Karasjok        –          Kautokeino                           10

Kautokeino    –          Innset                                    16

Innset            –          Sulitjelma                              23

Sulitjelma      –          Umbukta                               13

Umbukta       –          Røyrvik                                  16

Røyrvik          –          Selbu                                     21

Selbu              –          Lom                                       19

Lom                –          Geilo                                      18

Geilo               –          Hovden                                 13

Hovden          –          Lindesnes                             18

Dere kan følge oss direkte her; 

http://share.findmespot.com/shared/faces/viewspots.jsp?glId=0KvXHMrhZIKKEedxzKNfJxGlKEMaNNJ6d

Reklamer